Hulfods indlæg til børn

Hulfod er øget hulning i svangbuen og det modsatte af platfod. Hulfod kan give øget belastning på forfod og hæl og kan ubehandlet medføre forfodsnedsynkning og hammertæer. Det er kendetegnet ved, at fodens længdebue er mere hvælvet end normalt, hvorved svangen bliver højere og foden får et abnormt belastnings mønster, tit uden belastning af mellemfoden ved gang.

De hyppigste symptomer ses som ustabilitet i mellemfoden, smerter/træthed i ankel, knæ eller underben 

Hulfod ses normalt ikke på spædbørn, men udvikles mere gradvist, hvorfor nybagte forældre bør holde øje med deres barns fødder, hvis der er tilfælde af hulfod i den nærmeste familie.

Hos indlægsklinikken laves en grundig undersøgelse af led bevægeligheden i fødderne. Gangmønster og krops bevægelighed vurderes samt eventuelle fejlstillinger konstateres. Ud fra disse undersøgelser tilbydes/anbefales bedst egnede fodindlæg.

Der vil altid være en grundig vejledning om fodtøj, indlæg og egnede fodøvelser til fodens muskler.

Sygesikringen Danmark yder tilskud til fodindlæg fra Indlægsklinikken Herning.

 

 

Har dit barn hulfod er et aflastende indlæg god forebyggelse af fremtidige skader 

Lineke Nielsen - Indehaver