Hvorfor indlæg når man er diabetiker

Som følge af diabetes kan man blive ramt af forskellige komplikationer, der vedrører fødderne. De væsentligste komplikationer er svækkelse af følesansen og fejlstillinger. Hvis man både har svækket følesans og fejlstillinger kan man danne sår, som kan skabe yderligere problemer.

Fejlstillinger:

Hos diabetikere ser man ofte to fejlstillinger - hulfod og nedsunken forfod. Hulfod er øget hulning i svangbuen hvilket har en betydning for gangafviklingen. Hulfod kan give øget belastning på forfod og hæl og kan ubehandlet medføre forfodsnedsynkning og hammertæer. Nedsunken forfod kan give et uhensigtsmæssigt tryk på forfoden. Dette kan føre til ømhed, ligtorne og dannelse af hård hud.

Hvis man lider af svækket følesans og har fejlstillinger eller øget belastning/tryk på nogen punkter, er aflastende indlæg nødvendig og vigtig for at undgår sår.

Hos indlægsklinikken er vi specialister i indlæg men også fodterapeuter hvorfor vi har stor erfaring indenfor patienter med diabetes.

Hos indlægsklinikken laves en grundig undersøgelse af led bevægeligheden i fødderne. Gangmønster og krops bevægelighed vurderes samt eventuelle fejlstillinger konstateres. Ud fra disse undersøgelser tilbydes/anbefales bedst egnede fodindlæg.

Der vil altid være en grundig vejledning om fodtøj, indlæg og egnede fodøvelser til fodens muskler.

Sygesikringen Danmark yder tilskud til fodindlæg fra Indlægsklinikken Herning.

Hos indlægsklinikken arbejder vi forbyggende. Er du diabetiker og har fejlstilling i fødderne så ring eller book en tid online så vi sammen kan finde det rigtige indlæg til dine fødder.    

Lineke Nielsen - Indehaver