Indlæg til Platfod

Platfod er karakteriseret ved en helt eller delvis affladning af svangbuen (hulfodsenen) i fodsålen, som fører til, at muskler og led bliver brugt og belastet fejlagtigt. Dette giver fejlbelastninger i hele kroppen. (er soklen skæv, bliver resten af huset skæv). Betegnelsen platfod dækker over to tilstande, en ”bevægelig” (fleksibel/mobil) hvor svangbuen kan indstilles normalt når patienten står på tæer, og en ”stiv”(rigid), hvor svangbuen ikke kan rettes ud.

Hvem får platfod?

Platfod kan være en primær lidelse, hvorved den typisk er medfødt og arvelig, og kan ses sammen med andre deformiteter af ben og fødder. Der ses også sekundære former for platfod, hvor fejlstilling opstår indirekte som følge af problemer med andre strukturer, som indvirker på foden. Eksempler på platfod:
• For kort akillessene, som medfører overbelastning af fodsålen.
• Nervelidelser som rygmarvsbrok og spastisk lammelse
• Sammenvoksede forfodsknogler
• Overrivning eller svaghed af m. tibialis posterior, som er en af underbenets vigtigste stabiliserende muskler, og hvis funktion er at oprette svangbuen.
• Knoglebrud i bag- eller mellemfod
• Polio eller leddegigt.

Hvad er symptomerne på platfod?

Platfod hos voksne giver i højere grad end hos børn anledning til gener, idet foden er udsat for større belastninger. Symptomerne kan bestå af smerter i mellemfod, lægmuskulatur, knæ, hofte, hovedpine.

Hos indlægsklinikken laves en grundig undersøgelse af led bevægeligheden i fødderne. Gangmønster og krops bevægelighed vurderes samt eventuelle fejlstillinger konstateres. Ud fra disse undersøgelser tilbydes/anbefales bedst egnede fodindlæg.

Der vil altid være en grundig vejledning om fodtøj, indlæg og egnede fodøvelser til fodens muskler.

Sygesikringen Danmark yder tilskud til fodindlæg fra Indlægsklinikken Herning.

 

Er du platfodet vil du med et special tilpasset indlæg opleve forbedret livs kvalitet

Lineke Nielsen - Indehaver